Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC XANH

Thứ năm - 12/02/2015 09:34
MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC XANH CỦA TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
     PHÒNG GD& ĐT HOÀ VANG
TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
           Số:     / KH- MNHT1            Hòa Tiến, ngày      tháng 02 năm 2015
                                

KẾ HOẠCH

 Xây dựng mô hình “Trường học xanh”
Năm học 2014 - 2015
         
Căn cứ số 33/PGDĐT - THHC ngày 27 tháng 01 năm 2015 Về việc triển khai nhân rộng mô hình “Trường học xanh” tại các trường MN và THCS.
Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, Trường Mầm non Hòa Tiến 1 triển khai Kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình “Trường học xanh” năm học 2014 – 2015 cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 Thiết kế khuôn viên trường, lớp học và phòng làm việc;
 Xác định những vị trí trong khuôn viên trường để bố trí các loại cây trồng;
 Tất cả các loại cây trong trường phải có biển ghi tên loại cây;
 Tập trung trang trí góc thiên nhiên, phòng học, xây dựng góc hoạt động cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi;
 Trang trí phòng vệ sinh, luôn chú trọng đến khâu vệ sinh trong nhà vệ sinh;
 Bổ sung đầy đủ các đồ dùng, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác thực hiện vệ sinh trong trường học;
 Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực trước cổng và xung quanh trường;
 Tổ chức cho CBGVNV trong toàn trường tham gia don vệ sinh ngày Chủ nhất “ Xanh - sạch - đẹp’;
Tổ chức chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường;
Xây dựng, trang trí góc tuyên truyền phụ huynh ở các lớp;
        Trang trí panô, lôgo, biểu bảng, hình ảnh, làm khẩu hiệu, treo cờ vui, cờ phướn…
Trồng cây xanh, trồng hoa, trồng cỏ, bổ sung thêm các chậu cảnh trong sân trường, trồng giàn hoa Lan;
Trồng và chăm sóc rau, cây thuốc nam, cây ăn quả ở vườn trường.
Công tác tuyên truyền tiết kiệm nguồn nước và điện;
        Làm đồ dùng dạy học từ các nguyên vật liệu, phế liệu.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Cây xanh
Thiết kế, bố trí các loại cây xanh tạo bóng mát trên sân trường;
         Bố trí các loại cây cảnh, cây hoa phù hợp;
 Trồng thảm cỏ ở đài phun nước trước cổng trường,  thảm cỏ vườn cổ tích;
 Trồng giàn hoa phong lan;
 Tạo vườn rau sạch, và các loại cây thuốc nam.
2. Thiết kế sân trường, lớp học phòng làm việc
 Đầu tư cơ sở vật chất: Tham mưu các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, vận động phụ huynh đầu tư sữa chữa các lớp đã bị bon nền nhà, hệ thống điện, nước ...
 Tạo lối đi phù hợp, tạo môi trường khuôn viên rộng cho trẻ hoạt động;
 Hướng dẫn các nhóm, lớp bố trí góc thiên nhiên phù hợp, tiện cho trẻ quan chăm sóc và quan sát;
         Mua sắm, bổ sung thêm các đồ dùng, thiết bị phục vụ công tác CS-GD trẻ như: Bổ sung các thiết bị công nghệ thông tin, trang thiết bị dạy học và đồ dùng, đồ chơi, đồ chơi ở ngoài trời và các đồ dùng phục vụ bán trú.
3. Tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường
 Nhà trường xây thông cống rảnh thoát nước, không để nước ứ đọng;
 Nhà trường hợp đồng công ty môi trường thu gom rác thải tại các khu vực trường;
 Bố trí 100% nhóm, lớp có giỏ rác và xử lý thải hành ngày;
 Bố trí vị trí thùng rác phù hợp, để cách xa phòng học, bếp ăn, đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo VSATTP tại bếp ăn;
 100% nhóm, lớp đều có phòng vệ sinh phép kín, bố trí đầy đủ dụng cụ làm vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, trẻ được rữa tay dưới vòi nước sạch sẽ;
100% nhóm, lớp có đầy đủ nước uống, được đung sôi để nuội;
4. Giáo dục môi trường
 Xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động: Trang trí lớp, thay đổi thường xuyên theo chủ điểm, sắp xếp, bố trí các góc chơi theo nguyên tắc, phù hợp với từng độ tuổi. Đồ dùng đồ chơi sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, được phân loại cụ thể. Bên cạnh đó, đồ dùng đồ chơi để những nơi trẻ dễ thấy, dễ lấy, sử dụng an toàn, tạo môi trường cho trẻ hoạt động tích cực, gần gũi, thân thiện với trẻ nhằm kích thích sự tìm tòi, khám phá, sáng tạo của trẻ;
 Tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động lao động phù hợp lứa tuổi như: Vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, nhặt rác bỏ vào nơi quy định, lau chùi bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi trong lớp và sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Giáo dục cho trẻ có ý thức bảo vệ cây xanh, lao động tự phục vụ và giữ gìn vệ sinh MT;
 Tổ chức chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường, bằng hình thức tổ chức Hội thi vẽ tranh có nội dung về ngày môi trường thế giới;
         Giáo viên vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu, phế liệu để làm Đ DĐC phục vụ cho các hoạt động của trẻ;
         Tổ chức thực hiện tiết kiệm nước và điện;
 Phối hợp với địa phương, với các tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên phát động phong trào “Ngày chủ nhật xanh” cho CB-GV-NV trong trường tham gia trồng cây xanh, vệ sinh môi trường. Ngoài ra còn vận động phụ huynh tham gia vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh ở khu vực lớp để tạo cảnh quan sư phạm môi trường.
III. PHÂN CÔNG CỤ THỂ
1. Ban giám hiệu
 Tham mưu các cấp, đầu tư kinh phí xây dựng đầu tư sữa chữa các lớp đã bị bong nền nhà, hệ thống điện, nước ...
 Trồng cây xanh khu vực. Trang trí pa nô, lôgo, biểu bảng, hình ảnh, làm khẩu hiệu, treo cờ, cờ phướn….
 Mua sắm các đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị đầy đủ cho các lớp, nhất là đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú;
 Trồng cây xanh, trồng hoa, trồng cỏ, bổ sung thêm các chậu cảnh trong sân trường, trồng giàn hoa phong lan, giàn dây trường sinh;
 Trồng vườn rau, vườn cây thuốc nam tại trường.
2. Đoàn thanh niên  Kết hợp với BGH
 Trồng cây xanh, trồng hoa, trồng cỏ, bổ sung thêm các chậu cảnh trong sân trường, trồng giàn hoa phong lan, giàn dây trường sinh, đào mương thác nước, phát bụi trậm.
3. Công đoàn trường
 Tổ chức ngày Chủ nhật xanh, trồng cây, chăm sóc, phát chồi dọn vệ sinh khu vực xung quanh trường;
 Huy động nguồn kinh phí tự có để  bổ sung thêm các chậu hoa.
4. Giáo viên phụ trách các lớp
 Tạo góc thiên nhiên tại lớp;   
 Xây dựng góc hoạt động cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi;
 Trang trí phòng vệ sinh, luôn chú trọng đến khâu vệ sinh trong nhà vệ sinh;
 Có kế hoạch chăm sóc, bảo vệ cây xanh, luôn giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp. Thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực trước cổng và xung quanh trường;
 Giáo dục trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh, chăm sóc và bảo quản cây cối.
+ Bảo vệ:
 Thường xuyên cắt tỉa, tưới cây, cỏ, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây cối, có kế hoạch trồng cây xanh hàng tháng.
+ Nhân viên:
        Trồng và chăm sóc rau, cây thuôc nam, cây ăn quả ở vườn trường.
Trên đây là kế hoạch xây dựng mô hình “ Trường học xanh” của trường Mầm non  Hòa Tiến 1, nhà trường đề nghị các bộ phận trong đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc trong năm học 2014-2015./.
 

  Nơi nhận:                                                                                          P. HIỆU TRƯỞNG

 - Các tổ chuyên môn;
 - Hồ sơ y tế (Phong);
 - Lưu: VT.                                                                                   
                                                                                                                                                   Nguyễn Thị Hòa
                                                        

    PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hòa

Nguồn tin: Trường MN Hoà Tiến 1

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Cơ sở vật chất của trường

Toàn cảnh trường MN Hoà Tiến 1 khu vực chính

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile