Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ GIAO THÔNG TỔ MẪU GIÁO LỚN

Thứ tư - 09/12/2015 22:30
                           KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ
LUẬT VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
    Lớp: Mẫu giáo lớn
            Thời gian thực hiện: Từ 07/12/2015 - 26/12/2015
L   LĨNH
     VỰC
     PHÁT
     TRIỂN
 
MỤC TIÊU
 
NỘI DUNG
 
HOẠT ĐỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo dục phát thiển
thể chất
- Trẻ biết giữ an toàn và vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao thông.
 
 
 
 
- Trẻ nhận biết các loại PTGT thông qua các trò chơi giúp trẻ phát triển các nhóm cơ.
- Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm .
 
 
 
 
 
 
- Thực hiện được các vận động cơ bản
- Ném xa 1 tay, trèo lên, bước xuống 2 - 3 bậc thang, chạy nhanh chậm;
- Trẻ ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m.
- Trẻ biết thực hiện các động tác nhằm phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Giữ an toàn và vệ sinh khi đi trên các phương tiện giao.
 
 
 
 
- Trò chơi cảnh sát giao thông, làm đoàn tàu hỏa, ô tô vào bến.
 
- Phòng tránh những hành động nguy hiểm: Chơi lửa, xăng, chơi bin, xô bạn, chạy nhảy khi lên xuống cầu thang.
 
 
 
- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay;
- Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay;
- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân;
- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m.
 
- Thực hiện các động tác nhằm phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp:
+ Tiếng còi tàu;
- Tay:
+ Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao;
- Lưng, bụng, lườn: +Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân;
- Chân:
+ Đứng khụy chân ;
- Bật: 
+ Bật tách chân, khép chân;
- Trò chơi luyện tập củng cố các vận động.
 
 
 
 
 
- Trò chuyện thảo luận khi tham gia giao thông phải chấp hành tốt luật giao thông và không xã rác, khạc nhỗ khi đi trên tàu, xe.
- Tổ chức cho trẻ chơi: Cảnh sát giao thông, làm đoàn tàu hỏa, ô tô vào bến.
- Tạo tình huống cho trẻ phòng tránh những việc có thể gây nguy hiểm: chơi với lửa, xăng, dầu, chơi bin;
- Trẻ thực hành trèo lên xuống bậc thang;
- Ném xa bằng 1 tay, 2 tay;
- Ném trúng đích bằng 1 tay, 2 tay;
- Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân;
- Ném và bắt bóng bằng hai tay từ khoảng cách xa tối thiểu 4m.
- Tập luyện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.
- Hô hấp: 
+ Tiếng còi tàu;
- Tay:
+ Tay đưa ra phía trước, đưa lên cao;
- Lưng, bụng, lườn +Đứng cúi gập người về phía trước, tay chạm ngón chân;
- Chân: + Đứng khụy chân;
- Bật:
+ Bật tách chân, khép chân.
- Trò chơi luyện tập củng cố các vận động.
+ Trò chơi vận động:
“Về đúng đường”
“Tín hiệu đèn giao thông”
“Bé làm đèn hiệu giao thông”
 “Xếp đèn giao thông” “Đi đúng luật”
 “Chọn đúng phương tiện theo tín hiệu đèn”
“ Làm theo tín hiệu”
“ Bé trổ tài”
+ Trò chơi dân gian;
+Chi chi chành chành; Thả đĩa ba ba;
+ Đi chợ về chợ.
Giáo dục phát  triển
nhận thức
- Trẻ biết so sánh và phân biệt được những đặc điểm giống và khác nhau của các phương tiện giao thông qua tên gọi, ích lợi, nơi hoạt động. Biết phân nhóm PTGT và tìm ra dấu hiệu chung.
 
 
 
 
 
- Trẻ nhận biết một số qui định thông thường của luật giao thông đường bộ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ nhận biết một số biển hiệu giao thông đường bộ đơn giản.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ nhận biết được
các hình khối qua tên gọi và đặc điểm, nhận dạng các hình khối trong thực tế, lắp ghép các hình để tạo hình mới.
 
- Thực hiện một số công việc theo cách riêng của mình.
 
 
 
- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau.
 
 
 
 
- Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy tắc.
- So sánh và phân biệt được những đặc điểm, công dụng giống và khác nhau của các phương tiện giao thông qua tên gọi, ích lợi, nơi hoạt động; Phân nhóm các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động của chúng, người điều khiển các PTGT: tài xế, phi công;
- Một số luật giao thông đường bộ phổ biến;
- Hành vi văn minh khi đi trên xe, trên tàu;
- Chấp hành luật giao thông và giữ an toàn khi tham gia giao thông.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Một số biển hiệu giao thông đường bộ đơn giản.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Phân biệt được
các hình khối qua tên gọi và đặc điểm, nhận dạng các hình khối trong thực tế, lắp ghép các hình để tạo hình mới.
 
- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...).
 
 
 
- Đặc điểm, sở thích của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường.
 
 
 
 
- So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Khám phá về một
số PTGT đường bộ, đường hàng không, đường thủy;
- So sánh sự giống và khác nhau của một số PTGT;
- Phân nhóm các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động của chúng;
 
 
 
-                        - Tìm hiểu một số luật giao thông đường bộ;
-                        - Quan sát nhận biết qua tranh, băng hình một số ký hiệu giao thông đơn giản;
-                        - Thông qua một số trò chơi “Đi đúng luật” “Về đúng đường” giúp trẻ có
 hành vi văn minh khi đi trên xe, trên tàu;
- Chấp hành luật giao thông và giữ an toàn khi tham gia giao thông;
- Thực hành luật giao thông trên sân trường;
- Trò chuyện nhận biết một số biển báo giao thông đường bộ.
- Trò chơi vận động: “Làm theo tín hiệu”
“Hãy xếp nhanh và đúng” “Chọn đúng phương tiện” “Vòng quay giao thông” “Xếp đèn giao thông”.  
- Nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật;
- Nhận biết phân biệt phía phải, phía trái có sự định hướng.
- Tổ chức cho trẻ kê bàn ghế giờ ăn;
- Trẻ cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp sau khi chơi xong;
- Trao đổi cùng bạn về sở thích, đặc điểm;
- Thể hiện một ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động của lớp;
- Nhận biết quy tắc, sắp xếp theo quy tắc.
Giáo dục phát triển
ngôn ngữ
-  Trẻ biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận nêu những nhận xét về một số phương tiện, luật giao thông, biển báo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Biết kể chuyện đọc thơ và kể chuyện sáng tạo, mạch lạc, diễn cảm có nội dung về các phương tiện giao thông.
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ hiểu nghĩa của từ khái quát “phương tiện giao thông” , một số ký hiệu giao thông đơn giản.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ nhận biết được các chữ cái và phát âm các âm của các chữ cái có trong tên của các phương tiện giao thông.
 
 
- Trẻ nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2,3 hành động.
- Trẻ biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu
tượng trong cuộc sống.
 
 
 
- Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.
 
- Trẻ thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh.
- Sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận nêu những nhận xét về một số số phương tiện, luật giao thông, biển báo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè;
 
 
 
 
 
 
 
- Hiểu từ khái quát “Phương tiện giao thông”và một số ký hiệu giao thông đơn giản.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nhận biết chữ d, đ  qua các từ.
 
 
 
 
 
- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu liên tiếp.
 
- Làm quen với một số ký hiệu giao thông biển báo giao thông: đường cho người đi bộ...).
 
- Đóng kịch.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tập tô, tập đồ các nét chữ trong bảng chữ cái tiếngViệt.
 
 
- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
 
 
- Nghe và phân tích tiếng động cơ của các loại phương tiện giao khác nhau;
- Thảo luận, kể lại những điều đã biết, liên quan đến giao thông, các phương tiện giao thông;
- Quan sát các loại phương tiện giao thông, các loại phương tiện giao thông địa phương, đặt và trả lời các câu hỏi: Tại sao? Có gì giống nhau, có gì khác nhau;
- Làm sách tranh về các loại phương tiện giao thông;
- Làm biển báo, đèn hiệu  giao thông;
- Xem sách, tập “đọc” truyện tranh về chủ đề giao thông;
- Chơi trò chơi phát triển ngôn ngữ, luyện phát âm, tìm các chữ cái còn thiếu trong từ “Tìm các chữ cái trong từ” “Tôi còn thiếu chữ cái nào?
- Thơ: “Cô dạy con” “Bé tập đi xe đạp” “ Đèn giao thông” “ Em không như chú mèo”“Trên đường”;
- Kể chuyện: “Qua đường”;
- Nghe câu chuyện “Bê mẹ và bê con”
“Những tấm biển biết nói”;
- Câu đố về một số phương tiện, luật giao thông, biển báo (Đèn hiệu giao thông, đường biển, đường bộ, đường sắt, đường hàng không, biển báo nơi có nhiều trẻ em, tàu hỏa….);
- LQCC: d, đ;
- Những trò chơi với chữ cái d, đ;
- Trò chơi “Tai ai tinh” “Ai nhanh nhất” “Làm
theo hiệu lệnh”.
- Thực hành giao thông.
- Chơi “Tài xế giỏi” “Bánh xe quay” “
- Biển báo gì bé biết”
- Chơi đóng vai: 
“Bến xe”, “Ga tàu lửa”, “Bến cảng”
“ Sân bay”...
- Đóng vai  những người phục vụ ở các dịch vụ giao thông;
- Đóng vai “chú cảnh sát giao thông”;
- Chơi xây dựng:
“Ngã tư đường phố”
“Sân bay”
 “Ga tàu”;
- Lắp ráp ô tô, máy bay….
- Tập tô chữ cái d, đ;
- Xem tranh, sách, báo, truyện về giao thông;
- Đọc các chữ cái đã biết quanh lớp.
- Phát âm các chữ cái trong tranh.
Giáo dục
phát triển
 thẩm mỹ
- Trẻ biết sử dụng các vật liệu và phối hợp các màu sắc, đường nét, hình dạng để tạo ra các sản phẩm đa dạng có tỉ lệ, kích thước, bố cục cân đối, màu sắc hài hòa về hình ảnh của phương tiện giao thông;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trẻ nói lên được ý tưởng trong sản phẩm tạo hình của mình.
 
 
 
 
 
 
- Trẻ hát tự nhiên, thể hiện cảm xúc, vận đông nhịp nhàng theo nhạc, bài hát có nội dung liên quan đến giao thông.
 
 
 
 
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của bài hát hoặc bản nhạc.
 
 
- Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra một số phương tiện giao thông;
- Phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo ra sản phẩm có màu sắc, bố cục;
- Phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm có hình dáng, màu sắc, kích thước;
 
 
 
 
 
- Đặt tên cho sản phẩm của mình. Nói lên  ý tưởng tạo hình của mình;
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
 
- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát;
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc;
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp, tiết tấu (nhanh, chậm, phối hợp).
- Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc .
 
- Tạo hình:
- Làm biển báo, xe ô tô, tàu thủy, máy bay, tàu hỏa ….
- Xé, dán, trang trí phương tiện giao thông, đèn tín hiệu giao thông, gậy chỉ huy giao thông.
- Tô màu phương tiện giao thông, tô biển hiệu giao thông.
- Vẽ phương tiện giao thông bé thích.
- Xé dán tàu thuyền trên biển.
- Gấp và dán máy bay.
- Đặt tên cho sản phẩm của mình.
Nói lên  ý tưởng tạo hình của mình
- Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục.
 - Dạy hát và vận động một số bài hát  “Em đi qua ngã tư đường phố”
“Đường em đi” “Đèn đỏ đèn xanh” “Em đi chơi thuyền”
“Bạn ơi có biết”;
- Nghe hát: “Anh phi công ơi” “Dân ca địa phương”,
“Tàu anh qua núi” “Hát một số bài hát về giao thông”;
- Trò chơi âm nhạc: “ Tai ai thính”;
“Đi qua ngã tư đường phố” “Nghe gõ tiết tấu tìm đồ vật” “Hát theo hình vẽ ”.
Giáo dục phát triển
Tình cảm  và kỹ năng xã hội
 - Trẻ nhận thấy được những công việc, việc làm, cử chỉ tốt đẹp của các chú cảnh sát điều khiển giữ trật tự giao thông, kính trọng người lái xe.
 
- Biết được một số qui điịnh dành cho người đi bộ và chấp hành những qui định dành cho người đi bộ, đi theo tín hiệu của đèn giao thông.
- Biết một số hành vi văn minh khi đi trên xe, đi ngoài đường, biết giữ gìn an toàn cho bản thân.
- Biết chia sẻ cảm xúc kinh nghiệm và đồ chơi với bạn.
 
- Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
 
 
 
 
 
 
- Biết quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Người  điều khiển các phương tiện giao thông: Tài xế, phi công, lái tàu…
 
- Một số qui định đơn giản của luật giao thông đường bộ.
- Chấp hành luật giao thông và giữ an toàn khi tham gia giao thông.
 
 
 
- Hành vi văn minh khi đi trên xe trên tàu.
 
 
 
- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác.
 
- Mạnh dạn tự tin khi cần sự giúp đỡ;
- Khi gặp khó khăn cần có sự giúp đỡ của người khác.
 
 
 
 
- Yêu quý bạn bè chia sẻ cùng bạn trong học tập, vui chơi, giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, có ý thức tiết kiệm.
- Bày tỏ cảm xúc của mình với bạn.
 
 
 
 
- Trò chuyện thảo luận tình cảm ước mơ của bé khi lớn lên đối với những người làm dịch vụ giao thông;
- Trò chuyện và thảo luận một số hành vi văn minh khi đi trên xe đi ngoài đường;
- Thực hành chấp hành những quy định, luật dành cho người đi bộ.
- Chơi đóng vai:
“Đóng vai người điều khiển phương tiện giao thông”,
“Người phục vụ trên các phương tiện giao thông”, “Hành khách và người làm ở các dịch vụ khác: Bán vé, bán xăng, bán xe” “Một số luật giao thông phổ biến”;
- Chơi trò chơi xây dựng: “Xây ngã tư đường phố, ga tàu, sân bay, bến xe”.
 
- Lao động chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường.
- Chơi phân loại các phương tiện giao thông: Đường thủy, đường hàng không, đường bộ.
- Đếm và gắn số lượng phương tiện giao thông theo tên gọi.
 
 
                   

Tác giả bài viết: Tổ Mẫu Giáo Lớn

Nguồn tin: Chuyên môn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Khu nhà bếp

Hai nhà bếp ở hai khu vực

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile