Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

Kế hoạch tháng 9/2016

Thứ ba - 06/09/2016 11:34
Kế hoạch công tác Hiệu Trưởng tháng 9/2016, đề nghị các bộ phận căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
HÒA VANG
TRƯỜNG MẦM NON HÒA TIẾN 1
                     
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
   Hòa Vang, ngày 29 tháng 8 năm 2016
 


 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

  THÁNG 9/ 2016.
 
  
  I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8/2016
1. Nhiệm vụ chính trị
+  100% CBGVNV tham gia học bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè 2016 từ ngày 08/8/2016 đến 09/8/2016 nghiêm túc.
+ Nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8.
+ 100% CBGVNV  thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Công tác phát triển
+ Đã hoàn thành công tác cập nhật số liệu trẻ từ 0 đến 6 tuổi.
+ Đã họp rút kinh nghiệm công tác tuyển sinh, nhà trường đã hoàn thành tuyển sinh trẻ 3, 4 tuổi ở 3/3 khu vực. Vẫn còn 02 trẻ Mẫu giáo 5 tuổi chưa ra lớp (tại thôn Yến Nê 1, Yến Nê 2).
3. Chăm sóc sức khỏe
+ Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bán trú năm học 2016 – 2017.
+ Tiếp tục thực hiện tốt việc theo dõi dịch bệnh ở các NLĐLTT.
+ 100% nhóm, lớp trên 3/3 khu vực đã hoàn thành việc tổng dọn vệ sinh đảm bảo môi trường cho trẻ tựu trường.
4. Chất lượng giáo dục
+ Nhà trường đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho 100% giáo viên.
+ Hoàn thành việc triển khai thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho 100% CBGV năm học 2016 - 2017. 
5. Cơ sở vật chất
+ Đã hoàn thành việc tu sửa điện, nước, công trình vệ sinh tại các nhóm, lớp và các khu vực.
+ Đã rà soát và bổ sung các biểu bảng tuyên truyền, các tranh tuyên truyền các dịch bệnh, cờ hoa chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới 2016 – 2017.
+ Bộ phận bán trú đã triển khai việc mua sắm và phân phát các trang thiết bị đồ dùng phục vụ bán trú tại các bếp ăn và các nhóm, lớp.
+ Các nhóm, lớp đã hoàn thành công tác bàn giao cơ sở vật chất trang thiết bị, nhà trường đã bố trí lại một số phòng học cho phù hợp với biên chế năm học.
6. Đội ngũ
+ Đã phân công phân nhiệm cán bộ, giáo viên, nhân viên theo quyết định số: 
+ Hiệu trưởng đã ra quyết định thành lập các tổ chuyên môn, ra quyết định bổ nhiệm các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2016 – 2017.
+ 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường đã kiểm tra công tác vệ sinh, trang trí môi trường của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra 12/12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp công đoàn ra quân tổng vệ sinh, cắt tỉa, trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quang xanh – sạch – đẹp – thân thiện chào mừng năm học mới.
+ Nhà trường phối hợp chi đoàn, công đoàn tổ chức quét vôi tường rào cổng ngõ khu vực Yến Nê 2 và Cẩm Nê, sơn bàn ghế của trẻ 3/3 khu vực.
9. Công tác khác
+ Bộ phận văn phòng đã hoàn thành công tác mua sắm và phân phát văn phòng phẩm cho các nhóm, lớp và các tổ chuyên môn.
+ HT và các PHT đã tham dự Hội nghị tổng kết ngành, bậc học và tập huấn theo triệu tập của cấp trên.
+ Nhà trường đã hoàn thành việc hợp đồng công ty thực phẩm chuẩn bị tốt cho công tác bán trú năm học 2016 – 2017.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9
+ Tổ chức tham gia các hoạt động kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN (02/9/1945 – 02/9/2016).
          + Tổ chức Hội nghị CC VC năm học 2016-2017
          + Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường, tháng An toàn giao thông;
+ Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017.
+ Tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh đầu năm học, thỏa thuận các khoản thu chi năm học 2016 – 2017 theo chỉ đạo của cấp trên.
+ Báo cáo thống kê đầu năm học về phòng GD& ĐT.
+ Kiểm tra tình hình đầu năm về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện Chương trình GDMN ở các nhóm, lớp.
+  Đảm bảo tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh phòng tránh các dịch bệnh theo mùa.
+ Chỉ đạo các nhóm, lớp lập kế hoạch theo chủ đề và lồng ghép tháng ATGT.
+ Phân công bổ sung giáo viên vào các nhóm, lớp.
+ Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng chuyên môn giáo viên đầu năm học.
+ Kiểm tra các NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
+ Tiếp tục tu sửa hoàn thành các cơ sở vật chất ở các khu vực.
+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016.
+ Các bộ phận trong đơn vị xây dựng Kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt trước Hội nghị CBCC.
+ Xây dựng Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.
+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả trang Website của đơn vị.
+ Tổ chức đăng ký và tổng hợp thi đua năm học 2016 – 2017.
+ Hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng điện tử Elearning và nộp về PGD đúng thời gian quy định.
+ Triển khai công văn chỉ đạo của cấp trên.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ chính trị
+ Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước CHXHCNVN 02/9.
+ Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017 nghiêm túc và ý nghĩa.
+ Tổ chức Hội nghị CC-VC đầu năm học 2016 - 2017.
+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị 29-CT/TU, Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 và các cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.
2. Công tác phát triển
+ Tiếp tục vận động trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp, nhất là ở nhà trẻ khu vực Cẩm Nê. Vận động 02 trẻ 5 tuổi tại thôn Yến Nê 1 và Yến Nê 2 ra lớp (giao bộ phận chuyên môn cùng với giáo viên phụ trách công tác điều tra thôn Yến Nê 1 và Yến Nê 2).
+ Bộ phận chuyên môn hoàn tất các hồ sơ thực hiện phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi năm học 2016 – 2017.
3. Chăm sóc sức khỏe
+ PHT phụ trách công tác bán trú  xây dựng thực đơn tháng 9 phù hợp theo thời tiết, đảm bảo định lượng dinh dưỡng cho trẻ ở các độ tuổi.
+ Các PHT, các tổ chuyên môn, y tế tiếp tục theo dõi dịch bệnh tại các nhóm, lớp và ở các NLĐLTT.
+ Y tế và giáo viên các nhóm, lớp tổ chức cân đo trẻ ghi biểu đồ cá nhân trẻ đầu năm (6/9/2016).
+ Y tế phối hợp Trạm y tế xã tổ chức xổ giun đầu năm học cho trẻ theo lịch và khám sức khỏe đầu năm. Tổng hợp báo cáo HT ngay sau khi hoàn thành 02 ngày.
+ Các nhóm, lớp tiếp tục tổ chức dọn vệ sinh trong lớp học và hành lang đảm bảo môi trường cho trẻ tựu trường.
4. Chất lượng giáo dục
+ Các nhóm, lớp tổ chức khảo sát đánh giá trẻ đầu năm ở các khối lớp
+ PHT chuyên môn tiếp tục hướng dẫn các nhóm, lớp xây dựng kế hoạch năm, dự kiến các chủ đề, mạng hoạt động “Trường Mầm non”, lễ hội “ Ngày hội đến trường của bé”. Hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào dạy trẻ, hưởng ứng tháng ATGT.
+ PHT chuyên môn hướng dẫn các lớp Mẫu giáo Lớn lồng ghép Bộ Chuẩn PTTE 5 tuổi vào thực hiện ở các chủ đề, Bộ chuẩn chỉ là nội dung hỗ trợ CT GDMN.
+ Tổ chức “Vui hội trăng rằm” cho trẻ trong toàn trường 14/9/2016 (Bộ phận chuyên môn kết hợp công đoàn thực hiện).
+ PHT chuyên môn kết hợp PHT bán trú tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên, nhân viên.
5. Cơ sở vật chất, TTB
+ PHT phụ trách cơ sở vật chất tiếp tục bổ sung các trang thiết bị bán trú trong bếp ăn Yến Nê 2, trang trí các biểu bảng tuyên truyền, tại các khu vực làm lại bảng thông báo.
+ Tiếp tục rà soát và hoàn thành tu sửa cơ sở vật chất trước khai giảng năm học 2016 – 2017 (giao cô Hòa và bảo vệ 02 khu vực).
+ Tổ chức trang trí phông, cờ hoa cho Lễ khai giảng năm học mới (Cô Thục in phông khai giảng, âm thanh; cô Hòa hướng dẫn giáo viên các nhóm, lớp và bảo vệ trang trí ).
+ Bộ phận phụ trách trang thiết bị đồ dùng dạy học rà soát và bổ sung các trang thiết bị cho các nhóm, lớp. Tổ chức phân phát sách thực hiện chương trình GDMN cho giáo viên (cô Thục).
6. Đội ngũ
+ Phân công giáo viên bổ sung vào các nhóm, lớp.
+ Cử 3/3 tổ trưởng chuyên môn tham gia bồi dưỡng công tác tổ trưởng chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11/2016.
+ Tổ chức cho CBGVNV ký cam kết về thực hiện ATGT, đăng ký nội dung thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các cuộc vận động của các cấp.
+ Văn thư rà soát lại tất cả hồ sơ CC tham mưu HT về xác lập hồ sơ CC mới cho toàn hội đồng đúng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Cập nhật thông tin đội ngũ vào phần mềm quản lý.
7. Công tác kiểm tra
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ và công khai trong toàn hội đồng.
+ Kiểm tra tình hình đầu năm về công tác bán trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, việc thực hiện Chương trình GDMN ở các nhóm, lớp.
+ Tổ chức kiểm tra nội bộ theo lịch, kiểm tra công tác vệ sinh của 16/16 nhóm, lớp và các khu vực bếp ăn.
+ Kiểm tra 12/12 NLĐLTT trên địa bàn quản lý.
8. Công tác đoàn thể
+ Nhà trường phối hợp công đoàn tổ chức Hội nghị CC VC tại các tổ chuyên môn và toàn hội đồng năm học 2016 – 2017; tổ chức vui trung thu cho con CBGVNV trong đơn vị.
+ Phối hợp chi đoàn, công đoàn tạo cảnh quang môi trường thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
9. Công tác khác
+ Các tổ chuyên môn tổ chức cho các tổ viên đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017, tổng hợp về bộ phận thi đua nhà trường.
+ Hướng dẫn giáo viên thiết kế bài giảng điện tử Elearning và nộp về PGD đúng thời gian quy định (các tổ trưởng chuyên môn và bộ phận chuyên môn).
+ Báo cáo thống kê đầu năm học về phòng GD& ĐT (Văn thư và PHT chuyên môn).
+ Tiếp tục triển khai Kế hoạch phòng chống lụt bão năm 2016.
+ Tổ chức họp Hội cha mẹ học sinh đầu năm học, thỏa thuận các khoản thu chi năm học 2016 – 2017 theo chỉ đạo của cấp trên (7h 30 ngày 10/9/2016) và tổ chức Hội nghị Hội CMHS toàn trường lúc 9h30 (bộ phận văn phòng chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị thành công).
+ Trẻ bắt đầu tựu trường ngày 31/8/2016 và 01/9/2016, khai giảng và chính thức học vào ngày 05/9/2016 (phân công cô Hòa tổ chức Lễ khai giảng cùng với các giáo viên khu vực Cẩm Nê, cô Nữ làm công tác tổ chức).
+ Các tổ chuyên môn tổ chức Hội nghị CC VC đầu năm học 2016 – 2017 (13/9/2016), Hội nghị toàn Hội đồng (theo lịch của PGD& ĐT).
+ Bộ phận tài vụ lập thông báo các khoản thu chi sau khi thỏa thuận cha mẹ học sinh các khoản thu bán trú, tổng hợp trình HT phê duyệt và lưu trữ các đơn xin học bán trú, đơn tự nguyện cho trẻ tham gia các môn ngoại khóa của CMHS.
+ Tổ chức họp 12/12 NLĐLTT trên địa bàn, cập nhật số liệu trẻ nhà trẻ ra lớp báo cáo HT (cô Hòa).
 
                                                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 Đỗ Nữ Lâm Thanh

Tác giả bài viết: Đỗ Nữ Lâm Thanh

Nguồn tin: Nội bộ

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu Trường

Phòng GD thể chất cho trẻ

  Trẻ học Aerobic

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile