Tin tức

Trang dinh dưỡng

Tài nguyên

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới trang thiết bị mầm non và đồ dùng đồ chơi dạy học mầm non tự tạo là việc làm không thể thiếu trong mỗi nhà trường của bậc học Mầm non, ngày 15/11/2018, Trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo cấp trường năm học 2018 - 2019.

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

HỘI THI ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2018- 2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục toàn diện, song song với việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy thì việc đổi mới trang thiết bị mầm non và đồ dùng đồ chơi dạy học mầm non tự tạo là việc làm không thể thiếu trong mỗi nhà trường của bậc học Mầm non, ngày 15/11/2018, Trường mầm non Hòa Tiến 1 tổ chức Hội thi đồ dùng, đồ chơi mầm non tự tạo cấp trường năm học 2018 - 2019.

 

Giới thiệu Trường

Cơ sở vật chất của trường

Toàn cảnh trường MN Hoà Tiến 1 khu vực chính

Bé vui đến Trường

Trường mầm non Hòa Tiến 1
Thôn Yến Nê 2 - Xã Hòa Tiến - Huyện Hoà Vang
Điện thoại: 05113.670.034. Email: mnhoatien1.hv@gmail.com


;

 
Xem bản: Desktop | Mobile