HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC LỚP BÉ 3

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC Chủ đề: Giao thông Hoạt động: Thể dục Đề tài: Bật xa 20 - 25cm Lớp: Bé 3 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -Trẻ biết được kỹ thuật nhảy bật xa, biết nhún bật xa 20 – 25cm không chạm vạch, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân. -Rèn luyện [...]

02363 670 034