HOẠT ĐỘNG THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHỀ ĐAN RỔ

HOẠT ĐỘNG THAM GIA TRẢI NGHIỆM NGHỀ ĐAN RỔ CỦA CÁC BÉ MẪU GIÁO LỚN VÀ MẪU GIÁO BÉ Hôm nay, ngày 17/06/2020 trường MN Hòa Tiến 1 đã tổ chức cho các bé mẫu giáo Nhỡ và mẫu giáo Lớn tham gia trải nghiệm nghề đan rổ tại sân [...]

CHƯƠNG TRÌNH “KHÁM SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020”

CHƯƠNG TRÌNH "KHÁM SÀNG LỌC, PHÁT HIỆN TRẺ EM BỊ TIM BẨM SINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG NĂM 2020" Thực hiện KH 17/KH-HBT về việc khám sàng lọc, phát hiện trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn huyện Hoà Vang năm 2020. Hôm nay ngày 02/06/2020 [...]

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN TẠI TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO HIỆP ĐỨC

CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN ĐẾN VỚI TRUNG TÂM DƯỠNG LÃO HIỆP ĐỨC ☘Với nghĩa cử “Lá lành đùm lá rách” cao đẹp. Ngày 31/05/2020 Chi Bộ trường MN Hoà Tiến 1 cùng với Công đoàn và Đoàn thanh niên của trường đã đến thăm hỏi, giúp dọn dẹp nhà cửa [...]

02363 670 034