CBNV NHÀ TRƯỜNG RA QUÂN DỌN VỆ SINH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 13

Hôm nay ngày 15/11/2020 CBNV Trường mầm non Hòa Tiến 1 ra quân dọn vệ sinh trong và ngoài cải tạo môi trường khắc phục hậu quả sau bão số 13, để đón trẻ quay lại trường. Một số hình ảnh ming họa:   Nguồn : MN Hòa Tiến 1.  

CBGVNV TRƯỜNG MẦM NON HOÀ TIẾN 1 THỰC HIỆN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ,KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SAU BÃO SỐ 9 GÂY RA

Sáng hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2020 Trường mầm non Hoà Tiến 1 tổ chức ra quân dọn vệ sinh ,khắc phục hậu quả sau bão số 9. Các CBGVNV, đã quét dọn vệ sinh trong vào ngoài lớp, cưa dọn cây ngã đỗ do bão gây [...]

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC,NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Được sự nhất trí của phòng giáo dục và đạo tạo huyện Hoà Vang, ngày 24 tháng 10 năm 2020 Trường mầm non Hoà Tiến 1 đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm học 2020- 2021 nhằm phát huy năng lực [...]

02363 670 034