HOẠT ĐỘNG LỚP LỚN

THOẢ SỨC TRẢI NGHIỆM Hoạt động trải nghiệm luôn là hoạt động thu hút sự hứng thú của trẻ. Trải nghiệm với nguyên vật liệu thiên nhiên sẽ giúp trẻ học bằng tất cả các giác quan vì thiên nhiên chính là nguồn kiến thức vô tận, phong phú và [...]

02363 670 034