Ngày hội bảo vệ môi trường

Sáng ngày 18 tháng 5, trường Mầm non Hòa Tiến 1 cùng các trường trên địa bàn huyện tham gia ngày hội bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và ứng phó biến đổi khí hậu cho các trường Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm [...]

02363 670 034