Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa”.

Vừa qua, Chi bộ Mẫu giáo 1 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh thông qua báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần nghị quyết trung ương 4, khóa XII.

Hội nghị cũng thông qua bảng đánh giá kết quả khắc phục của đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Mẫu giáo 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034