TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH, AN TOÀN TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

Thực hiện Công văn số 207/PGDĐT-THHC, ngày 16/04/2021. Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh, an toàn trước cổng trường. Trường Mầm non Hòa Tiến 1 đã tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh nên lựa chọn đồ chơi cho con trẻ và thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đi trên xe gắn máy.

Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034