CBGVNV TRƯỜNG MN HÒA TIẾN 1 THỰC HIỆN DỌN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SAU BÃO LỤT

Sáng hôm nay, ngày 13/10/2020 trường MN Hòa Tiến 1 tổ chức ra quân dọn vệ 3/3 khu vực sau đợt bão lụt. Các CBGVNV đã quét dọn vệ sinh, chỉnh trang môi trường, khử trùng tại khu vực chính và tổ chức quét dọn bùn, rác 2 khu vực bị ngập nước là Cẩm Nê và Bắc An.

Một số hình ảnh hoạt động

Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034