CHUYÊN ĐỀ MG LỚN- MG NHỠ

hực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của Chuyên môn nhà trường và kế hoạch chuyên đề của Tổ chuyên môn năm học 2022-2023.
🌻 Sáng nay,  tại khu vực Cẩm Nê- Trường Mầm non Hoà Tiến 1 tổ chức thành công chuyên đề cấp trường với 2 hoạt động ở 2 độ tuổi.
👨‍👩‍👧‍👦 Lĩnh vực: Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội
Hoạt động: Giáo dục kỹ năng
Đề tài: Chuẩn bị bữa cơm gia đình
Độ tuổi: 5-6 tuổi
Giáo viên: Trần Phương Tuyền
📐 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
Hoạt động: Làm quen với toán
Đề tài: Bé tập đong nước
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Tiên
🌼 Chuyên đề tạo cơ hội cho giáo viên thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức hoạt động giáo dục tại trường và chia sẻ và những thuận lợi, khó khăn đang còn vướng mắc để tìm ra các biện pháp hữu hiệu để áp dụng cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
🍀 Chuyên đề cũng tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên trong trường được giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm về chuyên môn, giúp cho giáo viên có cơ hội tự bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân. Sự thành công của chuyên đề giúp cho đội ngũ giáo viên trong trường tự tin và chủ động, sáng tạo hơn trong công tác chuyên môn.
                                                                                                          Nguồn: Trường MN Hòa Tiến 1

Chia sẻ bài viết


02363 670 034